Kako lahko muzejska tla poudarijo umetnost

Muzeji so absolutno čudoviti kraji z raznimi umetninami in čudovitimi starinami. Mnoga muzejska tla imajo visok sijaj, kar pomeni, da so zelo odsevna, in tako še dodatno prispevajo k izkušnji obiska muzeja. Mnogi muzeji so se spremenili; danes predvsem poskušajo privabiti mlajšo generacijo in tako posledično pri načrtovanju notranje opreme uporabljajo žive barve, ki privabijo pozornost. Danes so muzejska tla lahko celo »hodgepodge« sijajne barve. Muzejski oblikovalci nato poskušajo videti kako fleksibilen bo kakovostni laminat. Potem ko se pričakuje, da si bo več tisoč ljudi ogledalo eksponate muzeja, se morajo izbrati takšna tla, ki bodo »sposobna« obvladovati tako vrsto… Preerite do konca

Muzej angleškega jezika

Angleški projekt ( www.englishproject.org ) namerava odpreti prvi svetovni muzej angleškega jezika. To bodo storili v mestu Winchester, Hampshire, v Angliji. Poslanstvo tega kraja je raziskovanje in razlaga angleškega jezika, z namenom, da bi poučili in zabavali angleškega govorca. Muzej mora biti mednaroden; mora pokrivati rabo jezika po celem svetu; mora seči v prihodnost; mora se vrniti v preteklost; osredotočiti se mora na govornike; mora delovati z zvoki; mora biti intelektualno zanimiv; mora zabavati ljudi; mora biti dostopen vsem, vi pa se ga lahko naučite pri Karnionu: https://www.karnion.si/tecaj-anglescine/, saj je ngleški jezik eden največjih prispevkov k svetovni kulturi. Zagotavlja… Preerite do konca

TMS Bistra – Tehniški muzej Slovenije

Tehniški muzej Slovenije

Bistra pri Vrhniki

Uprava: Pamova 33, 1001 Ljubljana, p.p. 3525
tel. +386 (0)1 436 16 06, 436 22 69 436 34 83
Zbirke: Bistra pri Vrhniki, 1353 Borovnica
tel. +386 (0)1 750 66 70 750 66 72 Elektronski naslov: [email protected]

Dnevi elektrotehnike

Vsako leto v aprilu v muzeju potekajo dnevi elektrotehnike, kjer raziskovalci, profesorji in študenti s Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani predstavijo zanimive eksperimente iz različnih področij svojega dela. V letu 2007 bodo predstavitve potekale od torka, 10. 4. do petka, 13. 4. med 9. in 16. uro ter v nedeljo, 15. 4. med 10. in… Preerite do konca

Razstava “Svetilnik – model in oblikovanje”

Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki Svetilnik – model in oblikovanje Razstavljeni modeli so bili izdelani pod budnim očesom Burkharda Lüdtkeja, predavatelja na Oddelku za modeliranje v okviru Fakultete za arhitekturo na Tehniški univerzi v Berlinu. Eksponati so delo oblikovalske skupine, imenovane 1ART. Svetilniki iz Severnega in Baltskega morja Razstava “Svetilnik – model in oblikovanje” se suče okrog svetilnikovega osrednjega motiva. Žarišče razstave je petnajst umetniško oblikovanih modelov svetilnikov iz Severnega in Baltskega morja. Med njimi so tudi sloviti zbirateljski eksponati, kot so svetilnik Roter Sand, syltski svetilniki – List Ost, Rote Kliff, Hörnum in stari svetilnik na Rtu… Preerite do konca

Opuščeno industrijsko območje – razvojni potencial mesta

Predstavitev projektov arhitekturne delavnice skupine študentov Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani pod mentorskim vodstvom prof. dr. Fedje Koširja in asist. Sonje Ifko. Udeleženci delavnice so bili Jan Hadžič, Jernej Hočevar, Mirjam Ifko, Maja Kardoš, Gašper Kociper, Roni Kolar, Helena Mikuš, Katja Plavc, Jana Puž, Petra Stojsavljevi in Mateja Šetina. Na razstavi bodo predstavljeni projekti arhitekturne delavnice, ki je potekala med 24. in 26. septembrom 2002 na Ravnah na Koroškem. Delavnica je bila pripravljena v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine 2002, ki ga organizira Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Predstavljen bo predlog metodologije varovanja opuščenih industrijskih območij, ki… Preerite do konca

Medičarstvo in svečarstvo na Dolenjskem

Razstava predstavlja razvoj in zaton obrti, ki je izdelovala voščene predmete, predvsem sveče in medeno pecivo v treh dolenjskih krajih: Novem mestu, Krškem in Žužemberku. Prve omembe nosilca te obrti srečamo v Novem mestu konec prve četrtine 18. stoletja, v Žužemberku pa v 19. stoletju. Obrt je nato prisotna v Novem mestu v 18. in 19. stoletju, njen zaton pa se je začel v štiridesetih letih 20. stoletja, tako v Novem mestu kot v Žužemberku. Zadnja delavnica te vrste je prenehala delovati v petdesetih letih 20. stoletja v Krškem. Jedro razstave predstavlja lectarska delavnica Franca Murna iz Novega mesta, ki… Preerite do konca

Gorenjski muzej – Starejša zgodovina

Oddelek za starejšo zgodovino zbira in ohranja gradivo premične kulturne dediščine, ki govori o zgodovini Gorenjske v preteklih stoletjih. Seveda je to gradivo dragoceno tudi za ostale muzejske stroke, še posebej tesno pa pri zbiranju in ohranjanju muzejskih predmetov sodelujemo z oddelkom za kulturno zgodovino. Ohranjeno gradivo večinoma časovno sega v 18., 19. in začetek 20. stoletja. Naj naštejem le nekatere najpomembnejše: skrinjica pekarskega ceha iz Kranja, tržna roka z mečem, model za ročno tiskanje tkanin iz Pirčeve barvarne, tabla z receptom in zajemalko za rundfordsko juho iz Stražišča, predmeti Razingerjeve poštne postaje iz Podkorena, oprema stare gostilne,…Hranimo tudi zbirke… Preerite do konca

Gorenjski muzej – Etnologija

Etnološko zbirko sestavlja več skupin predmetov iz različnih področij udejstvovanja gorenjskega človeka v preteklosti, še posebej kmetijstva, planšarstva, obrti, trgovine, gostilničarstva, prometa, stavbarstva in notranje opreme, noše ter ljudske umetnosti. Večinoma pričajo o načinu življenja Gorenjcev v 19. in 20. stoletju, predmetov iz zgodnejših stoletij pa je dosti manj. Zbrane muzealije pripovedujejo zgodbe o spretnosti obdelovanja domačih materialov – lesa, železa, gline, kamna, o tem, kaj je bilo ljudem v tem delu Slovenije lepo. Del tega gradiva je razstavljenega na postavitvi Ljudska umetnost na Gorenjskem v Mestni hiši v Kranju. Kmečka orodja obeležujejo trud za preživetje v negostoljubni gorski pokrajini… Preerite do konca

Gorenjski muzej – Kulturna zgodovina

Najpomembnejši del zbirk kulturno zgodovinskega oddelka predstavlja Prešernov spominski muzej. Poleg predmetov in dokumentov, ki so del stalne zbirke, hranimo tudi različne slike, kipe, grafike, risbe, reliefe, pohištvo, notranjo opremo, knjige, različne tiske, avdio in video gradivo ter drobni tisk. Vsako leto prirejamo občasne razstave, ki zajemajo literarnozgodovinsko, kulturnozgodovinsko in likovno področje. Že tradicionalna pa je vsakoletna razstava ‘Prešernovi nagrajenci’ ob 8. februarju. Drugi del dejavnosti predstavlja gradivo, ki obravnava kulturno zgodovino Gorenjske v širšem pomenu in pri tem v muzeju tesno sodelujemo z oddelkom za starejšo zgodovino. Hranimo zbirke notranje opreme, pohištva, okovja, posodja, svetil, tehničnih predmetov, ur, tekstila,… Preerite do konca

Gorenjski muzej – Novejša zgodovina

V okviru oddelka za novejšo zgodovino hranimo predmete, ki se nanašajo na politično in vojaško zgodovino Gorenjske, še posebej za čas druge svetovne vojne. Posebej naj izpostavimo zbirke različnega orožja in vojaške opreme, medalj in odlikovanj. Iz čas druge svetovne vojne je obsežno tudi arhivsko gradivo – zaporniške knjige iz Begunj in zaporniška knjiga iz Goričan, nemški arhiv, zbirka plakatov, spominsko gradivo, nemški in kasneje domobranski časopis ter različno partizansko časopisje, brošure in propagandni material. V zadnjem obdobju je kustos muzejski svetovalec Jože Dežman postavil zbirko votivov v kapelici Marije Pomagaj na Brezjah in sodeluje pri ustanavljanju Frančiškanskega Marijanskega centra.… Preerite do konca