Fotolaboratorj Gorenjskega muzeja

Obsežna razstavna in dokumentacijska dejavnost je zahtevala lastno fotografsko službo vse od ustanovitve Gorenjskega muzeja. Ena glavnih nalog fotografskega oddelka je dokumentiranje premične kulturne dediščine ter fotografska delo povezana z muzejskimi in galerijskimi razstavami. Nujno je tudi sodelovanje s strokovnimi sodelavci pri terenskih delih in topografskih akcijah, ter spremljanja sodobnega dogajanja na teritoriju Gorenjske.

Vzporedno s fotolaboratorijem pa je nastala tudi muzejska fototeka, ki sistematično ureja zbrano fotografsko gradivo.