Fototeka Gorenjskega muzeja

Vzporedno s fotolaboratorijem pa je nastala tudi muzejska fototeka, ki sistematično ureja zbrano fotografsko gradivo.

Zaradi naraščajočega števila fotografij in njihove računalniške obdelave se uvaja enotna ureditev po krajevnih in tematskih sklopih. Pridobivanje gradiva je potekalo pri terenskih raziskavah, preslikavah gradiva, ki je v lasti drugih inštitucij in posameznikov, z volili in odkupi. Močno se je povečalo število enot fotografskega gradiva, ko smo prevzeli fotografsko dokumentacijo časopisnega podjetja Gorenjski glas ter gradivo občinskega INDOK centra. Fotografij, negativov ter dia posnetkov je v fototeki preko 200.000. Fotografsko gradivo, ki je bilo zbrano na celotnem območju Gorenjske, je na voljo številnim zunanjim uporabnikom, saj se na ta način promovira tako muzej kot tudi naša lastna kulturna dediščina.