Gorenjska muzejska strokovna knjižnica

Muzejska strokovna knjižnica predstavlja dragocen pripomoček za raziskovalno delo vseh muzejskih strok in dejavnosti. Urejena je po knjižničarskih predpisih in šteje 17.000 enot, je pa v fazi vključevanja v medbibliotečni računalniški sistem. Nastala je z nakupi, darovi in zamenjavi muzejskih publikacij. V knjižnici se vodi bibliografija muzejskih delavcev in dokumentacija o muzejskih in galerijskih razstavah ter publikacijah.