Gorenjski muzej – Etnologija

Etnološko zbirko sestavlja več skupin predmetov iz različnih področij udejstvovanja gorenjskega človeka v preteklosti, še posebej kmetijstva, planšarstva, obrti, trgovine, gostilničarstva, prometa, stavbarstva in notranje opreme, noše ter ljudske umetnosti. Večinoma pričajo o načinu življenja Gorenjcev v 19. in 20. stoletju, predmetov iz zgodnejših stoletij pa je dosti manj.

Zbrane muzealije pripovedujejo zgodbe o spretnosti obdelovanja domačih materialov – lesa, železa, gline, kamna, o tem, kaj je bilo ljudem v tem delu Slovenije lepo. Del tega gradiva je razstavljenega na postavitvi Ljudska umetnost na Gorenjskem v Mestni hiši v Kranju. Kmečka orodja obeležujejo trud za preživetje v negostoljubni gorski pokrajini (Planšarski muzej v Stari Fužini), arhiv arhitektonskih meritev z načrti in risbami gorenjskega kmečkega stavbarstva pa obenem tudi predstavlja uspehe gorenjske podjetnosti in bivalno kulturo nekdaj (Oplenova hiša pod Studorom).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *