Gorenjski muzej – Novejša zgodovina

V okviru oddelka za novejšo zgodovino hranimo predmete, ki se nanašajo na politično in vojaško zgodovino Gorenjske, še posebej za čas druge svetovne vojne. Posebej naj izpostavimo zbirke različnega orožja in vojaške opreme, medalj in odlikovanj. Iz čas druge svetovne vojne je obsežno tudi arhivsko gradivo – zaporniške knjige iz Begunj in zaporniška knjiga iz Goričan, nemški arhiv, zbirka plakatov, spominsko gradivo, nemški in kasneje domobranski časopis ter različno partizansko časopisje, brošure in propagandni material.

V zadnjem obdobju je kustos muzejski svetovalec Jože Dežman postavil zbirko votivov v kapelici Marije Pomagaj na Brezjah in sodeluje pri ustanavljanju Frančiškanskega Marijanskega centra.

Hkrati se ukvarja tudi s povojnimi poboji kjer sodeluje pri raziskavi o povojnih pobojih na Gorenjskem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *