Gorenjski muzej – Starejša zgodovina

Oddelek za starejšo zgodovino zbira in ohranja gradivo premične kulturne dediščine, ki govori o zgodovini Gorenjske v preteklih stoletjih. Seveda je to gradivo dragoceno tudi za ostale muzejske stroke, še posebej tesno pa pri zbiranju in ohranjanju muzejskih predmetov sodelujemo z oddelkom za kulturno zgodovino.

Ohranjeno gradivo večinoma časovno sega v 18., 19. in začetek 20. stoletja. Naj naštejem le nekatere najpomembnejše: skrinjica pekarskega ceha iz Kranja, tržna roka z mečem, model za ročno tiskanje tkanin iz Pirčeve barvarne, tabla z receptom in zajemalko za rundfordsko juho iz Stražišča, predmeti Razingerjeve poštne postaje iz Podkorena, oprema stare gostilne,…Hranimo tudi zbirke meščanskih oblačil, pohištva in posodja ter zbirko medalij.

Bogata je tudi zbirka razglednic gorenjskih krajev ter planinskih razglednic, ki sega v čas od 80. let 19. stoletja do druge svetovne vojne ter zbirka starih fotografij. V numizmatični zbirki najdemo Kovance in bankovce iz časa Avstro-Ogrske do današnjih dni. Hranimo tudi listine in dokumente lokalnih institucij, društev in obrtnikov ter zbirko drobnega tiska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *