Konservatorska delavnica Gorenjskega muzeja

Konservatorska delavnica je bila v Gorenjskem muzeju ustanovljena že leta 1964. Primarna naloga je čiščenje, konserviranje in zaščita najrazličnejših muzejskih predmetov pred propadom. V okvir službe spada tudi kopiranje in odlivanje predmetov, ki so v lasti drugih ustanov ali posameznikov. Obseg razstavljenega in deponiranega muzejskega gradiva, ki potrebuje konstantno vzdrževanje, je vedno večje.