Medičarstvo in svečarstvo na Dolenjskem

Razstava predstavlja razvoj in zaton obrti, ki je izdelovala voščene predmete, predvsem sveče in medeno pecivo v treh dolenjskih krajih: Novem mestu, Krškem in Žužemberku.

Prve omembe nosilca te obrti srečamo v Novem mestu konec prve četrtine 18. stoletja, v Žužemberku pa v 19. stoletju. Obrt je nato prisotna v Novem mestu v 18. in 19. stoletju, njen zaton pa se je začel v štiridesetih letih 20. stoletja, tako v Novem mestu kot v Žužemberku. Zadnja delavnica te vrste je prenehala delovati v petdesetih letih 20. stoletja v Krškem.

Jedro razstave predstavlja lectarska delavnica Franca Murna iz Novega mesta, ki je ena najbolje in skoraj v celoti ohranjenih delavnic v Sloveniji. Murn je pričel z delom v Novem mestu v devetdesetih letih 19. stoletja. Kupil je ostanke nekdanje Kutnarjeve medičarske in svečarske delavnice, ki je delovala že od 30. let 19. stoletja. Na eni strani predstavljamo delovne postopke in orodja ter posamezne lectarje in svečarje, na drugi pa vlogo in pomen njihovih izdelkov v vsakdanjem življenju. Posebno pozornost smo namenili lesenim rezljanim modelom za lect. Med njimi jih nekaj nosi polno ime oziroma začetnici ravno Matije Kutnarja iz Novega mesta.

Obiskovalcem skušamo s številnimi delovnimi orodji in pripravami, svečarskimi in medičarskimi izdelki, fotografskim, tiskanim in pisanim dokumentarnim gradivom obuditi spomin na nekdaj živo in zanimivo obrt.

V času razstave smo pripravili številne delavnice, predstavitve in predavanja s področja čebelarstva, medičarstva in svečarstva tako za otroke kot odrasle.

Avtorica razstave je Ivica Križ iz Dolenjskega muzeja iz Novega mesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *