Muzejski odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi so zelo mlada muzejska dejavnost, ki pa je za promocijo kulturne dediščine s katero se muzej ukvarja nujno potrebna. Ena glavnih nalog odnosov z javnostmi je komuniciranje z deležniki, torej z našimi potencialnimi obiskovalci. Dediščina, za katero muzeji skrbijo, mora biti popularizirana v javnosti. Odnosi z javnostmi torej tržijo muzejske zbirke, ki so naše največje bogastvo, stalne in občasne razstave, muzejske večere itd. Komunikacija med nami in deležniki se ne konča s podajanjem informacij, ampak se s tem pravzaprav šele začne, kajti potreben je “feed back” in merjenje odziva.