Oddelek za dokumentacijo Gorenjskega muzeja

Kustosinja dokumentalistka v sodelovanju s kustosi ter drugimi muzejskimi službami vodi dokumentacijo o razstavni in galerijski dejavnosti, pedagoški dejavnosti ter sodeluje pri urejanju dokumentacije o muzejskem gradivu. Beleži statistične podatke o muzejskih predmetih in drugem gradivu ter njegovi obdelavi, ki jih predstavi v letnih in polletnih poročilih.