Opuščeno industrijsko območje – razvojni potencial mesta

Predstavitev projektov arhitekturne delavnice skupine študentov Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani pod mentorskim vodstvom prof. dr. Fedje Koširja in asist. Sonje Ifko. Udeleženci delavnice so bili Jan Hadžič, Jernej Hočevar, Mirjam Ifko, Maja Kardoš, Gašper Kociper, Roni Kolar, Helena Mikuš, Katja Plavc, Jana Puž, Petra Stojsavljevi in Mateja Šetina.

Na razstavi bodo predstavljeni projekti arhitekturne delavnice, ki je potekala med 24. in 26. septembrom 2002 na Ravnah na Koroškem. Delavnica je bila pripravljena v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine 2002, ki ga organizira Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Predstavljen bo predlog metodologije varovanja opuščenih industrijskih območij, ki so opredeljena kot območja kulturne in tehniške dediščine in kot nadgradnja temu, konkretni projekti, s katerimi so študentje iskali možnosti za varovanje opuščenih železarskih objektov na območju krčilne kovačnice na Ravnah na Koroškem. Ukvarjali so se štirimi problemskimi sklopi; z umeščanjem novopredvidenih muzejskih vsebin v opuščene objekte, z navezavo območja železarske dediščine na urbano strukturo mesta ter širše z iskanji povezav različnih lokacij železarske dediščine v sistem kulturno turistične ponudbe Koroške. Zadnja skupina je pripravila virutualno prezentacijo železarske dediščine, ki je predstavljana tudi na internetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *