Restavratorska delavnica Gorenjskega muzeja

V konservatorsko-restavratorski delavnici Gorenjskega muzeja se obnavlja etnološko gradivo (poslikano pohištvo) ter umetnostno-zgodovinsko gradivo (slike na platnu, lesu, kovini in drugih nosilcih).

Dokumentacija je v restavratorstvu zelo pomemben element in sestoji iz prehodne dokumentacije, ki nam pove avtorja nekega likovnega dela, lastnika predmeta, kje se je predmet nahajal in kakšne pretrese je preživel do prihoda v muzej. Tudi nadalje se zapisuje vsako spremembo na predmetu, od začetka konserviranja in restavriranja do njegovega končnega izgleda. Včasih je potrebno predmet le očistiti in že se spremeni njegova zunanja estetska podoba, velikokrat pa restavrator med samim čiščenjem ugotovi, da so bili na predmetu narejeni že predhodni posegi, t.j. razne večplastne preslikave, ki popolnoma spremenijo videz predmeta. Z različnimi metodami se ugotovi ohranjenost prvotne poslikave,ali je le-ta dovolj ohranjena, da se naknadne odstranijo in dokumentirajo.

Vsak predmet ima svojo zgodbo, ki jo restavrator lahko potrdi ali ovrže, velikokrat pa jo na novo odkrije. Splet vseh teh dejstev omogoči predstavitev eksponatov na razstavi.